Doğa ile uyum ve birlik bilinci ile, etik değerleri esas alan Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim Modeli’ne sahip olan Temmer; bu modelin en önemli kaynağı olan “Çalışanlar” ın yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerde aşağıdaki ilkeleri esas alır;

  • Değerlerimizi paylaşarak birlikte güçlenebileceğimiz, doğru iş gücünü seçmek,
  • İşin gerektirdiği yetkinlikleri en yüksek seviyede karşılamak için, çalışanların kendini sürekli geliştirmesini teşvik eden gelişim faaliyetlerini yönetmek,
  • Çalışanların yetenekleri ile süreçlerin performans ihtiyaçlarını uyumlaştıran organizasyonel dinamizmi sağlamak,
  • Tüm çalışanlara, Temmer Yönetim Modeli’nde kendi doğalarına en uygun rolü alabilecekleri sosyal etkinlik projeleri için destek olmak,
  • Çalışanların kendi potansiyellerini yine kendilerinin ortaya çıkarabileceği ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ,kendilerine ait sonuçların sorumluluğunu almasını sağlayan performans yönetim sistemlerini geliştirmek,
  • “İnsan olmak” temelinde, her türlü ayrımcılığı önleyici bir çalışma ortamını sürekli kılmak,
  • Sorunun değil, çözümün bir parçası olan çalışanların, düşüncelerini şeffaf biçimde ifade edebilecekleri “Katılımcı Yönetim” i uygulamak,
  • Ve tüm bu ilkeleri, çalışanların kendileri ile birlikte, ortak bir gelecek için, işbirliği içinde inşa etmek.